Tüketici Hukuku


Tüketici Hukukuna İlişkin Hizmet Alanlarımız
 
·                   Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
·                   Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
·                   Hakem heyeti ve Tüketici Mahkemesi kararlarının icra yoluyla tahsili
·                   Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü
·                   Tüketici mahkemelerindeki davaların takibi ve kararların icrası
·                   Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
·                   Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
·                   Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
·                   Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

Tümü