Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukuna İlişkin Hizmet Alanlarımız
 
Şirket Danışmanlığı 
Tüm sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, 
ihtarnamelerin düzenlenmesi, cevaplanması, 
insan kaynakları ve muhasebe elemanlarının asiste edilmesi, 
şirket içi evrakların gözden geçirilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi, 
alacakların tahsili ve davaların takip edilmesi 
Şirket alım ve satımları
Genel kurul toplantıları yapılması
Yerli ve yabancı şirket kuruluşları,
Şube ve İrtibat bürosu kuruluşları,
Şirket genel kurullarının yapılması, birleşme, devralma, sermaye arttırım ve azaltım işlemleri
Dernek, Vakıf ve diğer tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti yürütülmesi
Distribütörlük, Lisans, Franchising, Acentelik vb sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davaların takibi