Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukuna İlişkin Hizmet Alanlarımız
 
Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
Hakem heyeti ve Tüketici Mahkemesi kararlarının icra yoluyla tahsili
Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü
Tüketici mahkemelerindeki davaların takibi ve kararların icrası
Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi