Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
 
 
Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
Kamulaştırma davaları
Kamulaştırmasız el atma davaları
Ecrimisil davaları
Ortaklığın giderilmesi davaları
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması
Tapu işlemleri
Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
Alım – Satım  sözleşmeleri