Ceza Hukuku

Ceza Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
 
Suç duyurusunda bulunulması ve hazırlık soruşturması takibi
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunma
Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
Sulh Ceza Hakimliklerinde verilen Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği
Temyiz dilekçesi hazırlanması