Miras Hukuku


Miras Hukukuna ilişkin Hizmet Alanlarımız
·        Veraset ilamının alınması
·        Vasiyetname düzenlenmesi
·        Vasiyetnamenin iptali davaları
·        Mirasçı atanması ve mirasçılıktan çıkarma
·        Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi
·        Muvazaalı miras tasarruflarının iptali ve tenkis davaları
·        Tenkis davası açılması
·        Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
·        Mirasın reddi davası açılması
·        Muris muvazaası davaları açılması

Tümü