Şirketler ve Ticaret HukukuTicaret Hukukuna İlişkin Hizmet Alanlarımız
 
·        Şirket Danışmanlığı
·        Tüm sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi,
·        ihtarnamelerin düzenlenmesi, cevaplanması,
·        insan kaynakları ve muhasebe elemanlarının asiste edilmesi,
·        şirket içi evrakların gözden geçirilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi,
·        alacakların tahsili ve davaların takip edilmesi
·        Şirket alım ve satımları
·        Genel kurul toplantıları yapılması
·        Yerli ve yabancı şirket kuruluşları,
·        Şube ve İrtibat bürosu kuruluşları,
·        Şirket genel kurullarının yapılması, birleşme, devralma, sermaye arttırım ve azaltım işlemleri
·        Dernek, Vakıf ve diğer tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti yürütülmesi
·        Distribütörlük, Lisans, Franchising, Acentelik vb sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davaların takibi
 

Tümü