İcra ve İflas Hukuku


İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
 
·        Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
·        İhtyati haciz, satış işlemleri
·        Borca itiraz, itirazın kaldırılması ve iptali davaları,
·        Rehnin paraya çevrilmesi
·        Menfi tespit (Borçlu olmadığının tespiti) davaları
·        İstirdat (Ödenen paranın geri alınması) davaları
·        İflas işlemleri
·        İflas erteleme davaları
·        Haciz işlemleri
·        İflas hukuku işlemleri
·        İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
·        Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
·        Yedieminliği suistimal davalarının açılması
·        Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

Tümü