Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz 
 
·        Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
·        Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
·        Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları
·        Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
·        Kamulaştırma davaları
·        Kamulaştırmasız el atma davaları
·        Ecrimisil davaları
·        Ortaklığın giderilmesi davaları
·        İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
·        İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
·        Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
·        Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması
·        Tapu işlemleri
·        Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
·        Alım – Satım  sözleşmeleri

Tümü